نتیجه مسابقه کتابخوانی والدین و دانش آموزان

نتیجه مسابقه کتابخوانی والدین و دانش آموزان دبیرستان ملاصدرا که در ساعت 8 شب شنبه اول آذرماه و به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی از کتاب اهدایی دبیرستان با نام کتابی برای تفکر ، برگزار گردید اعلام می گردد.

نتیجه مسابقه کتابخوانی والدین و دانش آموزان