تقویم اجرایی سالانه دبیرستان ملاصدرا

تقویم اجرایی سالانه دبیرستان جهت سال تحصیلی 1400-1399

تقویم اجرایی سالانه دبیرستان جهت سال تحصیلی 1400-1399 تحویل خانواده بزرگ ملاصدرا گردید.

این تقویم که همه ساله و در ابتدای سال تحصیلی تحویل دانش آموزان عزیز، والدین محترم، کارکنان شریف مدرسه و مسوولین  محترم اداره آموز ش و پرورش می شود شامل تمام فعالیت های آموزشی، پرورشی و اجرایی مدرسه اعم از برنامه های امتحانات، آزمونها، کلاسها، مناسبت ها و .... می باشد که به صورت روز شمار از اول مهر تا اول خرداد تنظیم و تکثیر و مدرسه را جهت اجرای منظم برنامه ها یاری می رساند.

این برنامه که کمتر مدرسه ای جرأت ارائه آن را دارد، به نوعی تعهد مدرسه است به اجرای دقیق برنامه ها در طول سال تحصیلی.

تقویم سالانه مدرسه در سال تحصیلی جاری پانزدهمین برنامه سالانه مدرسه است که در طی پانزده سال گذشته تنظیم و تکثیر شده است.

امید آنکه با همراهی صمیمانه تمام عوامل خانه و مدرسه واداره ، این برنامه همچون هر سال و بدون تغییر اجرا گردد.

ارادتمند همراهان خوب ملاصدرایی – سعیدی دانا