کسب دوازده مقام منطقه ای در رشته های مختلف قرآنی

کسب دوازده مقام منطقه ای در رشته های مختلف قرآنی

دانش آموزان پرتوان قرآنی ملاصدرا، با کسب دوازده مقام منطقه ای در رشته های مختلف قرآنی خوش درخشیدند. رتبه های اول منطقه نیز به مسابقات استانی اعزام شده اند که برای ایشان نیز تدوام موفقیت ها را آرزومندیم.