مناسبت ها

دبیرستان غیردولتی هوشمند ملاصدرا

مجتمع آموزشی غیردولتی ملاصدرا از سال 1372 و به کوشش زنده یاد حاج محمدحسین نصرت و دوست دیرینه اش حاج علی صفار سبزواری در منطقه 13 شهر تهران بنیان گذاری گردید. مجتمع ملاصدرا ابتدا با مقطع ابتدایی کار خود را شروع کرد و به تدریج با افزایش دانش آموز و فارغ التحصیل شدن دانش آموزان ابتدایی و از سال 1376 مقطع راهنمایی را تأسیس و هم اکنون با سه مقطع پیش دبستان، دبستان و دبیرستان به کار خود ادامه می دهد.

هدف ملاصدرا تربیت فرزندان متخصص و سالم است که افتخار تربیت هزاران دانش آموز توانمند ایران زمین را در کارنامة خود دارد.

مدیریت ملاصدرا از بدو تأسیس به عهده جناب حاج علی صفار سبزواری بود و پس از بازنشستگی ایشان در سال 1386 به عهده جناب آقای علی اصغر سعیدی دانا که از مدیران برجسته مناطق...

ادامه ...
دبیرستان غیردولتی هوشمند ملاصدرا

اخبار

مقالات

در پاور تقدیمی ، نقشه راه آموزش در دبیرستان ملاصدرا جهت سال تحصیلی 1400-1399 و روش یادگیری معکوس را از زبان مدیریت دبیرستان ملاصدرا می شنوید و می...

بیشتر